Bij Niwik Diëtetiek & Acupunctuur gaan we zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dit is vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als je gebruik maakt van onze diensten, hebben we bepaalde gegevens van jou nodig. Deze gegevens verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), tijdens contact met de behandelaar, via de website of via e-mail. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, relevante medische gegevens

Waarom hebben we deze gegevens nodig?

We hebben jouw persoonsgegevens nodig om onze werkzaamheden uit te voeren, zoals het geven van een behandeling, het plannen afspraken en het verstrekken van een persoonlijk advies. Het gebruik van jouw persoonsgegevens is uitsluitend bedoeld voor deze doeleinden en wordt niet voor commerciële doeleinden gebruikt.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

We bewaren jouw persoonsgegevens 20 jaar na beëindiging van de behandeling, conform de verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst.

Delen we jouw gegevens met anderen?

Indien noodzakelijk en met jouw instemming kunnen we jouw gegevens verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden, zoals rapportage aan verwijzers of een overdracht naar een andere instelling bij opname. We hebben overeenkomsten met andere zorgverleners voor veilige gegevensoverdracht.

We verstrekken jouw gegevens ook aan een ICT hosting organisatie om ze veilig op te bergen. Met deze organisatie hebben we een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid. Wij blijven verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Inzien, aanpassen en verwijderen van gegevens:

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Je kunt een verzoek hiervoor sturen naar info@niwik.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat legitimatie altijd noodzakelijk is om te kunnen aantonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging:

Bij Niwik Diëtetiek & Acupunctuur nemen we de bescherming van jouw gegevens serieus en treffen we passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht je desondanks de indruk hebben dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via 070-3271035 of via info@niwik.nl.

Meer informatie:

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Niwik Diëtetiek & Acupunctuur kun je contact opnemen met Esther van Romburgh-Veenstra via het algemene telefoonnummer of via info@niwik.nl.

Voor meer informatie over privacy kunt je terecht op de ​website van de Autoriteit Persoonsgegevens.